Getter Robo
Mahou Tsukai Sally (1989)
Masked Ninja Akakage
Nekketsu Sarutobi Sasuke
Prince of Pirates, The
Steel Jeeg