Aoki Densetsu Shoot!
Hana Yori Dango
Jigoku Sensei Nube
Juukou B-Fighter
Kyojuu Tokusou Juspion
Steel Jeeg