Bemubemu Hunter Kotengu Tenmaru
Kamen Rider Gaim
Kamen Rider Super-1
Kamikaze Kaito Jeanne
Mahou Tsukai Sally (1966)
Tosho Daimos