Captain Ultra
Drifters' Saiyuki
Ken-chan Toco-chan
Kenya Cake Shop
Nekketsu Sarutobi Sasuke
Sasuke, The Little Ninja