Armored Trooper Votoms
Coji Coji
Future Boy Conan
Mobile Suit Gundam
Muka Muka Paradise
Tosho Daimos